Nieuwsbrief 2017 nummer 8

 

                           

NIEUWSBRIEF nummer 8 van 2017

De SMA- Noordenveld wil zijn achterban zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin onder andere een kort verslag van de laatste vergadering van de SMA.

lees nieuwsbrief nr 8

 

 

 

Vergadering SMA oktober 2017

 

20 oktober 2017 is de eerstkomende vergadering van de SMA.

De agenda volgt circa één week voor de vergaderdatum.

 

 

 

 

 

Adviesaanvraag inzake Re-integratieverordening Participatiewet en Kadernota Beschut Werk 2017

ISD Noordenkwartier heeft de SMA gevraagd advies uit te brengen over de opgestelde Re-integratieverordening Participatiewet en Kadernota Beschut Werk 2017.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Daarmee is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gestopt. De Participatiewet voorziet voor de doelgroep die in aanmerking kwam voor beschut werk in de Wsw middels artikel 10b: Participatievoorziening beschut werk. Voor de regio Westerkwartier en Noordenveld ligt de uitvoering hiervan bij de ISD Noordenkwartier en de gemeenten Grootegast en Zuidhorn. In de beleidsplannen en re-integratieverordening Participatiewet 2015 zijn een aantal algemeenheden opgenomen, maar concreet is geen beleid voor het invullen van artikel 10b vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2017 is de invulling van de Participatievoorziening beschut werk verplicht gesteld. Bestuurders van Novatec en ISD Noordenkwartier hebben de behoefte uitgesproken duidelijke kaders voor de uitvoering te laten realiseren voor de bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisaties, maar vooral ook voor de doelgroep. Inmiddels ligt er een kadernota alsmede een geactualiseerde versie van de re-integratieverordening Participatiewet.

In de kadernota geven de gemeenteraden van het Westerkwartier en Noordenveld de kaders aan waarbinnen zij verwachten dat de ISD Noordenkwartier en de gemeenten Grootegast en Zuidhorn invulling geven aan het realiseren van de verplichtingen in het kader van artikel 10b van de Participatiewet. In de eveneens voorliggende geactualiseerde Re-integratieverordening Participatiewet is de uitwerking van de kadernota opgenomen.

In de komende SMA vergadering van 15 september a.s. zal de ISD nog een toelichting geven op de stand van zaken.

Wilt u hier over mee praten neem dan voor 20 september contact op met de SMA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  06 -22490184

               

 

Adviesaanvraag inzake Blijverslening gemeente Noordenveld

SMA adviseert over conceptverordening ‘blijverslening gemeente Noordenveld’ /juli 2017
 
De gemeente Noordenveld heeft de SMA gevraagd advies uit te brengen over de conceptverordening ‘Blijverslening gemeente Noordenveld’. Onder voorwaarden kan de blijverslening ouderen helpen hun woning aan te passen zodat deze levensloopbestendig wordt. Maar de blijverslening kan ook gebruikt worden bij aanpassingen voor een gehandicapt kind of een zorgvraag.  De SMA zal de direct betrokken achterban benaderen, maar wilt u hier ook over mee praten neem dan vóór 15 augustus contact op met de SMA Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  06 -22490184

 verordening Blijverslening Noordenveld

               

 

Nieuwsbrief 2017 nummer 7

 

                           

NIEUWSBRIEF nummer 7 van 2017

De SMA- Noordenveld wil zijn achterban zo goed mogelijk informeren. Daarom maken wij regelmatig een nieuwsbrief met daarin onder andere een kort verslag van de laatste vergadering van de SMA.

 

 lees meer .....